top of page

REİKİ EĞİTİMİ

Rei ve ki.

Rei; “evren, bizi kuşatan tüm bilgi”

Ki; “yaşam içeren enerji” anlamındadır.

Reiki, kısaca “evrensel yaşam enerjisi” anlamına gelmektedir

 

“Ki”nin anlamını biraz daha açarsak; yaşayan her şeyin içinde akmakta olan, aynı zamanda bizim kendi biyolojik hayat enerjimiz olan ve diğer her şeyde (cansız nesnelerde) hareket halinde bulunan ve tü m yaradılışın devamını sağ layan enerjidir.

 

Sadece evrensel yaşam enerjisinin, Reiki’nin, kendisinden bir başkasına akmasına aracı olmaya niyet eder.

Herkes bu evrensel yaşam  enerjisi ile dünyaya gelmekte ve varlığını sürdürmektedir. Bedenimizdeki her bir organın ve her bir hücrenin birbirleriyle sağ lıklı ve dengeli bir iletişimde olması için, yaşam enerjimizin, “Ki”nin, bedenimizde meridyen adı verilen kanallardan rahat akması gerekir.

 

Öğrenilmesi çok kolay olup herkesin uygulayabileceği bir metodudur. Reiki uygulayabilmek için uzun süren meditasyonlar yapmak, farklı deneyimlere, tecrübelere ya da özel yeteneklere sahip olmak gerekmez.

Reiki tekniği ile çalışmak, günlük hayatı etkileyen korku, endişe, üzüntü stres, hayal kırıklığı, öfke ve benzeri tüm olumsuz duygusal sureçlerin şifa bulmasında önemli rol oynar.

Image by Jeremy Bishop

Eğer yaşam enerjiniz düşükse veya dolaşımında bir t utukluk varsa hastalıklara daha açık olursunuz. Enerjiniz yüksek olduğunda ve rahatça aktığında; daha az hastalanır ve sağlığınızı uzun süre koruyabilirsiniz. O yüzden Reiki enerjisini öğrenmek ve kendine düzenli uygulayarak enerjiyi yükseltmek hastalıklardan korunmak için çok önemlidir.

 

Reiki tekniği ile yaşam enerjisinin bedende bütün hücrelere sağlıklı ve dengeli bir şekilde yayılması sağlanır.

  • Reiki, vücuttaki sağlığın, uyumun ve dengenin düzenlenmesini sağlar

  • Stresli olduğunuzda derin bir rahatlama sağlar• Şefkat ve sevgi duygularını geliştirir. Uygulama sırasında en çok ortaya çıkan duygular huzur, rahatlama ve güvendir

  • Ruhsal gelişimdeki pozitif etkisi uygulamadan sonra karşılaşacağınız sorunlara daha derin bir bakış açısı kazanmanızı sağlar. 

  • Yaşamınızda doğru kararlar almak için gereken farkındalığa ulaşmanızda yararlıdır.

 

  • Reiki  saf, sevgi dolu ve güçlü bir enerjidir. Düzenli yapılan Reiki enerji çalışmaları, bedenin kendisini yeniden dengeleyeceği ortamı oluşturmasını sağlar.

  • Vücudu toksinlerden arındırır ve yaşam enerjisini düzene sokar. Böylece beden enerjisi dengelenir ve enerjisi dengelenen bedende sağlığı oluşturmaya başlar.

REİKİ EĞİTİM AŞAMALARI 

 

Reiki eğitim aşamalarının her seviyesinde yapılan uyumlama ile hem kişinin bilincinin ve taşıdığı enerjinin frekansı yükseltilir, hem de fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal bir arınma oluşur. Bunun devamlılığı ise düzenli yapılan Reiki enerji uygulamalarıyla sağlanır.

BİRİNCİ AŞAMA REİKİ EĞİTİMİ

 

Birinci aşama eğitiminde, öğrenciye birinci aşama uyumlaması verilerek kişinin aurası ve çakraları Reiki enerji frekansına ayarlanmış olur. Bu aşamada Reiki’nin tarihçesi ve prensipleri öğretilir. Kişinin kendisine ve bir başkasına Reiki uygulayabilmesi için gereken standart el pozisyonları gösterilir.

 

Bu aşama öncelikle fiziksel bedene ilişkin çalışmaları içerir. Reiki 1’e uyumlandıktan sonra, genellikle, uyumlamayı takip eden aylarda kişinin fiziksel sağlık durumu daha iyiye gider. Reiki 1 uyumlamasına alışmak üç veya dört hafta kadar zaman alabilir.

 

İKİNCİ AŞAMA REİKİ EĞİTİMİ

 

İkinci aşama Reiki eğitimini almak, kişinin birinci aşamadaki çalışmalarına, sorumluluk alma bilincine ve niyetine göre, birinci aşama eğitiminden uygun bir süre sonra (genelde 2-3 ay) Reiki eğitmeninin değerlendirmesi ile mümkündür. Öğrencinin Reiki’yi özümseyebilmesi için gerekli olan bu süreyi geçirmesi gerekmektedir (günümüzde bu sürenin kısaldığını gözlemliyoruz).

 

Reiki 2’ye uyumlanma, kişinin aktardığı enerjiyi arttırır. Bu aşamadaki uyumlanma kişiyi duygusal ve zihinsel yönden iyileştirir. Uyumlanmanın ardından ikinci aşama çalışmaları ile olumsuz zihinsel kalıplar ve duygular (kin, öfke, kıskançlık, endişe, korku gibi) üzerinde iyileştirici çalışmalar yapılır. Bu sürecin tamamlanması uzun süre alabilir.

 

Bu öğrenim aşamasında kişiye, enerjiyi çeşitli amaçlarla yönlendiren üç enerji sembolü, çizimleri ve kullanımları öğretilir. Kişi, ikinci derecenin uyumlaması ile hem bu sembollerin enerjisine, hem de daha yüksek frekanslı Reiki enerjisini almaya açılır. Bu semboller ile çalışmak kişinin enerji ile bağlantısını daha da güçlendirir. Bu aşamada kişi, uzağa enerji gönderme yöntemini öğrenir.

 

ÜÇÜNCÜ AŞAMA REİKİ EĞİTİMİ (Advanced Reiki Training)

Bu aşamanın eğitimi kişisel gelişimin ileri seviyesi için olup, kişinin ruhsal yapısı ile ilgili çalışmaları kapsar. Profesyonel Reiki uygulayıcısı olma aşaması da diyebileceğimiz bu aşamaya uyumlanma, Reiki eğitmeninin değerlendirmesiyle mümkündür. Bu bölümde 1. Ve 2. aşamadaki çalışmaları yapıp, yeterli deneyime sahip olanlar için, ileri bilinçlenme ve farkındalık geliştirici çalışmalar yapılır ve üçüncü aşamanın sembolleri ile sağlık uyumlaması öğretilir.

 

 

REİKİ ÖĞRETMENLİĞİ AŞAMASI (Reiki Master & Teacher)

 

Bu bölümde, Reiki uygulayıcılarından farkındalığı yüksek olanlar ile Reiki’yi kendilerine yaşam yolu yapmak isteyenler niyeti, içtenliği ve arzusu dikkate alınarak uygun görüldüğü takdirde eğitmen olmak üzere yetiştirilir. Bu bölümde, Reiki’nin uyumlama ve başkalarına aktarma - öğretme teknikleri gösterilir.

 

Bütün bu aşamalar birbirini tamamlamalarına rağmen, herkes istediği bir aşamada öğrenimine son verebilir.

ANKA_RENKLI_LOGOLAR-02.png

İNNOVİA ÇARŞI NO:5 ISPARTAKULE AVCILAR

bottom of page